Szívünk rajta

„Legyél te is mesehős” pályázat és játékszabályzat

A pályázat kihirdetője:

Libri-Bookline Zrt.
1066 Budapest, Nyugati tér 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-044841
Adószám: 12921360-2-42
(továbbiakban a “Kihirdető”).

A Libri-Bookline Zrt. pályázatot hirdet általános iskolák alsó tagozatos osztályai részére rövid mesevideók készítésére. A pályázat célja az olvasás népszerűsítése játékos formában, különböző kreatív megoldásokon keresztül. Ennek megfelelően a szívünkrajta.hu weboldalon keresztül jelentkező osztályoknak lehetősége lesz közösen elolvasni, majd az általuk preferált módon feldolgozni a kedvenc mesekönyvüket. A beküldött videókra a Libri-Bookline Zrt. 2018. június 5-től 13-ig közönségszavazást hirdet. Az ezen idő alatt beérkező video ’like’ szavazatok alapján 10 legjobb videót elkészítő csoport, osztályonként 50 gyerekkönyvből, babzsákból és szőnyegből összeállított olvasósarkot kap ajándékba. Továbbá az első 3 helyezett a Szívünk rajta gyerekkönyvajánló programban, az Unicef együttműködésével, tagja lehet a gyerekzsűri csapatának.

Pályázat érvényessége és beküldési határidők:

Pályázási időintervallum: 2018. április 23-tól, május 13. 24:00-ig
Szülői jóváhagyó nyilatkozat beküldési határidő: május 14. 24:00-ig
Filmforgatás/videó beküldési határidő: 2018. május 14-től, június 3. 24:00-ig
Közönségszavazás: 2018. június 5-től, június 13. 24:00-ig
Eredményhirdetés: 2018. június 15.

Kik pályázhatnak:

Magyarország területén működő általános iskolák alsó tagozatos osztályai jelentkezhetnek egy felnőtt csoportvezetővel. Ideális esetben a csoportvezető a tanítónő, pedagógus, könyvtárpedagógus, de egy kezdeményező szülő is felvállalhatja ezt a szerepet.

Pályázó osztályok feladata:

Néhány perces, rövid mesevideó készítése, amiben a kreativitás, a színjátszás és az olvasás hármasa találkozik. A pályázatra jelentkező csoportok a szivunkrajta.hu oldalon elérhető könyvlista linken  választhatják ki azt a mesét, amit fel szeretnének dolgozni. A könyv feldolgozásának néhány szabadon választott kulcsjelenethez érdemes kapcsolódnia. A történetet, jeleneteket bármilyen kreatív megközelítéssel el lehet játszani, elő lehet adni.

Mese videó feldolgozására példák: klasszikus felolvasás, némafilm, pantomim, bábjáték, idézet(ek) kiemelése, hangos felolvasás jelmezbe öltözve. Akik szeretnek videót szerkeszteni, fényképek formájában is megörökíthetik a kulcsjeleneteket, majd összefűzhetik azokat videón, animációval, felirattal kiegészítve. 

Feldolgozandó mesék száma: Egy csapat több mesét is feldolgozhat, de egy video csak egy mesét ölelhet fel. 

A feldolgozni kívánt mesekönyvből egy példányt a Libri-Bookline Zrt. „Szívünk rajta” gyerekkönyvajánló programja biztosít az osztálynak.

Jelentkezés folyamata, követelmények:

Csak osztályok pályázhatnak, minimum 3 fő jelentkezésével az adott osztályból. A pályázatra való jelentkezés a csoportvezető pedagógus, vagy csoportvezető szülő feladata és felelőssége.

A jelentkezést első lépésben elektronikusan kell benyújtani a szivunkrajta.hu/jelentkezesi-lap  weboldalon keresztül egy űrlap kitöltésével, megadva az iskola és a pályázó csoport nevét, a csoportvezető személyes adatait és email címét, a feldolgozni kívánt mese címét, a videón szereplő gyerekek nevét, továbbá a postázási címet, ahova a mesekönyvet szükség esetén küldeni lehet.
A jelentkezés feltétele, hogy valamennyi kiskorú esetén törvényes képviselője írásban hozzájáruljon a részvételhez. A Kihirdető vélelmezi, hogy az űrlap kitöltésekor már rendelkezésre áll a törvényes képviselői hozzájárulás. A nyilatkozatot mindegyik videón szereplő gyermek törvényes képviselőjének alá kell írnia, amin a szülők (törvényes képviselők) hozzájárulnak gyermekük részvételéhez a pályázatban, ideértve különösen gyermekük videós szerepléséhez és az audiovizuális tartalmak interneten, azaz a Libri-Bookline Zrt. YouTube-csatornáján és a szivunkrajta.hu weboldalon való közzétételéhez, valamint személyes adataik kezeléséhez az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint. A szülői hozzájárulási nyilatkozat innen tölthető le.

Második lépésben, a csoportvezető pedagógus/csoportvezető szülő feladata, hogy a pályázati jelentkezéshez már beszerzett jóváhagyó nyilatkozatot postai úton az alábbi címre 2018. május 14. 24.00-ig eljuttassa:

Postázási cím:
Libri-Bookline Zrt.
Nyugati tér 1. (Skála irodaház)
Budapest 1066
Jelige: Legyél te is mesehős (a jeligét kérjük feltüntetni a borítékon!)

A jelentkezést csak és kizárólag az elektronikus jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével, valamint a szülői jóváhagyó nyilatkozat postai úton való elküldésével tudjuk érvényesnek tekinteni.

Az elektronikus jelentkezés beérkezését és az aláírt törvényes képviselői jóváhagyási nyilatkozat kézhezvételét követően a jelentkező legkésőbb három napon belül írásban a kapcsolattartásra megadott e-mail címen visszaigazolást kap, hogy jelentkezését elfogadtuk. Ha a törvényes képviselők nyilatkozatai nem érkeznek meg az előírt határidőre, a Libri-Bookline Zrt. a már beérkezett pályázatokat érvényteleníti, és az ahhoz kapcsolódóan megadott személyes adatokat haladéktalanul, de legkésőbb 2018. május 20-ig törli (az InvoTv. 6. §. (5) bekezdésében foglalt adatkezelés kivételével), és erről a kapcsolattartásra megadott e-mail címen tájékoztatja a pályázókat.

Ezt követően – ha a jelentkezés szabályszerű – a feldolgozni kívánt Szívünk rajta mesekönyv(ek) kiszállításra kerülnek a Libri könyvesboltokba, ahol a csoportvezetők személyesen átvehetik azt/azokat.  A pontos átvételi címről a jelentkezés visszaigazolását követően e-mailben kapnak tájékoztatást. Azon városok, falvak esetében, ahol nincs Libri könyvesbolt, ott a könyv(ek) a jelentkezési űrlapon leadott igény szerint postázásra kerülnek  a megadott postai címre. Libri-Bookline Zrt. vállalja, hogy a mesekönyveket legkésőbb 2018. május 14-től számított öt napon belül postai szolgáltatónak átadja, azonban a postai szolgáltató teljesítéséért felelősséget nem vállal.  A mesekönyvek várható átvételi ideje: 2018. május 18.

Jelentkezési határidő: 2018. május 13. 24.00

Videó elkészítése és elküldése:

A mesefilm elkészítéséhez mobiltelefonos vagy hagyományos videókamerás felvétel ajánlott. Elfogadható formátumok: MP4, AVI, MOV, MPEG4, WMV, MPEGPS, FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC
Egyéb formátumban a video nem befogadható. 

A jelenetek egyben (egyszeri felvétel) és részleteiben (többszöri felvétel) is rögzíthetőek a kiválasztott eszközön. Azonban ha több részletében lett felvéve a mese, úgy a felvételek összefűzése szükséges.

A filmkészítéshez videószerkesztő programok ismerete nem feltétel! 
A csoportvezető feladata és felelőssége a videó megfelelő formátumban való elkészítése és eljuttatása a Libri-Bookline Zrt. részére. 

Videó hossza: minimum 1 perc, maximum 5-6 perc
Videó elküldésének módja: Elektronikusan e-mailben a marketing@libribookline.com címre. A gyors küldés miatt javasolt az ingyenes óriás file küldő szolgáltatók használata. pl: wetransfer.com, mammutmail.com

A Kihirdető a következő utómunkákat végzi az egységes megjelenés érdekében:

  • Előkép vágás és szerkesztés: Szerzőnek, Feldolgozott mese címének, Csoport nevének, Szívünk rajta logónak a feltüntetése
  • Zárókép vágás és szerkesztés: Iskola nevének, a könyveket biztosító Szívünk rajta program nevének és weboldalának feltüntetése, résztvevő gyerekek nevét csak abban az esetben szerkeszti rá a Libri-Bookline Zrt., ha ezt a jelentkezési lapon kifejezetten kéri a pályázó.

Amennyiben a csoportvezető ezen utómunkákat maga szeretné elvégezni, úgy erre lehetősége van. Ebben az esetben a következő tipográfiai és egyéb szabályok a mérvadók.

Videó beküldési határideje: 2018. június 3. 24:00-ig

Ha a pályázó a videót nem az itt foglalt feltételeknek megfelelően készíti, vagy a megküldésre meghatározott határidőt elmulasztja, a pályázat érvénytelen, mely esetben a Libri-Bookline Zrt. az alábbiak szerint jár el: értesíti az érintettet a jelentkezési űrlapon megadott e-mail címen és törli a korábban megadott személyes adatokat (az InfoTv. 6. §. (5) bekezdésében foglalt adatkezelés kivételével). 

Szerzői jogi rendelkezések, szavatosság:

A jelentkezéssel egyidejűleg a résztvevő csoportvezetők és a videón szereplő kiskorúak törvényes képviselői hozzájárulnak a beküldött videó Libri-Bookline Zrt. által való utószerkesztéséhez, továbbá ahhoz, hogy a Libri-BooklineZrt. meghatározatlan ideig feltöltheti a Szívünk rajta YouTube csatornára az elkészült és utószerkesztett videót.

A videó felvételeket a projekt keretében a Libri-Bookline Zrt. kizárólagosan, ellenszolgáltatási kötelezettség, valamint tér- és időbeli korlátozás nélkül, a nyilvánossághoz közvetítésre alkalmas internetes technológia útján, korlátlan számban nyilvánossághoz közvetítheti a Libri-Bookline Zrt. Szívünk rajta nevű YouTube csatornáján keresztül, valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben rögzített valamennyi ismert felhasználási módon – főként a másként, mint sugárzással történő nyilvánossághoz közvetítést, az átdolgozás jogát, valamint az archiválás jogát is – felhasználhatja. A pályázók pályázatuk megadásával szavatolnak azért, hogy a pályázatuk megtételekor a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el, a feltöltött videók és zene (ha ilyen felhasználásra kerül), illetőleg azok tartalma mindenben megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, így különösen harmadik személy jogát nem sérti.

Egyéb rendelkezések

A pályázók tudomással bírnak arról, hogy ha a video bármely szereplője tekintetében a szükséges hozzájárulás nem áll rendelkezésre, vagy azt utólag bármely érintett visszavonja, a pályázat érvénytelen és a Kihirdető ennek megfelelően jár el.
Amennyiben a csoportvezető, és/vagy bármelyik a videón szereplő gyermek törvényes képviselője kezdeményezni szeretné a videó YouTube csatornáról való eltávolítását, úgy azt a marketing@libribookline.com e-mail címre írásban kérvényezve teheti meg. A kérést követően a Kihirdető eltávolítja a videót.

Az írásbeli visszavonó nyilatkozat teljesítése előtt a Kihirdető felhívhatja a kérelmezőt annak igazolására, hogy jogosult a nyilatkozat megtételére, ennek során különösen kérheti, hogy beazonosítás céljából megadja a hozzájáruló nyilatkozaton már megadott, és ez alapján a Kihirdető által kért azonosító adatot.

Közönségszavazás, nyeremények/ajándékok:

Minden jelentkező, aki megfelel a jelentkezési feltételeknek, meglepetés ajándékcsomagot kap.

Az elektronikusan beküldött és utószerkesztett video file-ok határozatlan időre feltöltésre kerülnek a Szívünk rajta YouTube-csatornájára, ahol közönségszavazatok, azaz YouTube video like-ok alapján dől el, melyik 10 videó lesz a legkedveltebb. A legtöbb like-ot kapott videó alapján a legügyesebb 10 csapat, azaz osztály, olvasósarkot kap ajándékba.  A közönségszavazás díjazottjain kívül a Szívünk rajta csapata további 5 olvasósarkot ajándékoz az első 10 legnépszerűbb videó közé be nem került, de szakmailag színvonalasnak tartott kisfilmet készítő osztálynak. Egy olvasósarok a következőket tartalmazza: a Libri-Bookline Zrt. által választott 50 db mesekönyv, 1 db könyvespolc, 1 db szőnyeg, 2 db babzsák.

Egy osztály maximum egy olvasósarkot kaphat ajándékba. A pályázó osztály abban az esetben is csak egy olvasósarokra jogosult, ha az általuk elkészített videók közül közönségszavazat alapján több videó is bekerült a top 10-be. Példának okáért, amennyiben egy osztály által két/három videó is bekerülne a top 10-be, úgy közönségszavazás alapján automatikusan a sorban 11-ik/12-ik videó helyezett, azaz osztály olvasósarkot kap, és így tovább. 

Ezen túlmenően, az első 3 helyezett osztály tagjai lehetőséget kapnak, hogy a Libri, a Bookline és az Unicef égisze alatt futó Szívünk rajta gyerekkönyvajánló programban, az adott hónap matricára előterjesztett könyveiről véleményt írjanak, vagy megvétózhassák azt.

Közönségszavazás lezárása: 2018. június 13.  24.00-ig

Nyertesek ajándékainak átadása:

A nyertes csapatoknak a Kihirdető az olvasósarokhoz tartozó tárgyakat és könyveket legkésőbb 2018. szeptember 1-ig biztosítja.  Ezen túlmenően minden visszaigazolt, érvényes jelentkezőnek meglepetés ajándékcsomagot küldünk 2018. június 15-ig.

Vegyes rendelkezések:

A játékban való részvétellel, mint Résztvevő, egyetért minden feltétellel és elfogadja a Játék általános szabályait és a Részvételi Feltételeket. Vis maior esetén, vagy ha a körülmények ezt megkövetelik, a Kihirdető fenntartja magának a jogot a felajánlott nyeremények más, azonos értékű nyereményekkel történő helyettesítésére.

A Kihirdető a játék feltételeit illetően a változtatás, illetőleg a pályázat visszavonásának jogát fenntartja. A Kihirdető az esetleges változtatásokról a pályázókat a https://szivunkrajta.hu/ internetes címen haladéktalanul értesíti. Jelen promóció a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Főosztálya felé nem bejelentés köteles nyereményjátéknak minősül. Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-144135/2018.
A Kihirdető semmilyen módon nem tehető felelőssé a feltöltött videók tartalmáért.